Prof.Dr. M.İhsan SOSYAL

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Lokman Hakan TECER

Çorlu Mühendislik Fakültesi

Prof.Dr. Ensar NİŞANCI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

(Sekreterya)